Regulamin konkursu Czary 2022

 1. Konkurs Czary 2022, zwany dalej konkursem, odbędzie się na konwencie gier fabularnych XI SPOT-kanie z larpami – SPOT 2022. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej gry konwentu SPOT 2022.
 2. Najlepsza gra zostanie wyłoniona spośród: larpów, freeformów oraz gier terenowych, zgłoszonych do konkursu do dnia 28 lutego 2022 roku.
 3. Zgłoszenie następuję przez wybranie ikony reprezentującej Czarę w systemie SNAILbook (https://snailbook.eu/).
 4. Każda zgłoszona do konkursu gra zostanie oceniona przez jego uczestników, bezpośrednio po jej zakończeniu.
 5. Uczestnicy ocenią grę Uczestnicy ocenią grę według ankiety.
 6. Ocena gry to suma uzyskanych punktów, podzielona przez ilość uzyskanych ważnych ocen wystawionych przez uczestników.
 7. Ocena gry zostanie zaliczona do konkursu jeżeli zostanie oddanych 80% ważnych ocen.
 8. Głosowanie zostanie przeprowadzone każdorazowo pod nadzorem jednego z Organizatorów konwentu SPOT 2022 na koniec gry, który następnie obliczy ocenę danej gry.
 9. Najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyska najwyższą ocenę.
 10. W przypadku remisu (uzyskanie takiej samej oceny przez jedną albo więcej gier) najlepszą grą zostanie ogłoszona ta, która uzyskała więcej najwyższych ważnych ocen przyznanych przez uczestników.
 11. Twórca najlepszej gry zostanie nagrodzony podczas „Śniadania z Twórcami”.
 12. Dwóch twórców, których gry uzyskały kolejne oceny po grze z najwyższą oceną, zostanie wyróżnione podczas „Śniadania z Twórcami”.
 13. Zgłoszona gra musi zostać poprowadzona przez co najmniej jednego z jej twórców. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie gier napisanych przez osoby trzecie.
 14. Zgłoszona gra może trwać maksymalnie 5 godziny , plus dodatkowe 1,5 godziny (półtorej godziny) na przygotowanie sali i odprawę graczy. Gry, które mają przewidywany dłuższy czas rozgrywki lub przygotowania sali, wymagają omówienia wcześniej z Organizatorami konwentu SPOT 2022.
 15. Konkurs odbędzie się tylko wtedy, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej 3 gry.
 16. Gry, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione do nagrody w poprzednich edycjach konkursu Czar i Zardzewiałych Toporów nie mogą wziąć ponownie udziału w konkursie Czary 2022.
 17. Organizatorzy konwentu SPOT 2022 zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszonej gry do konkursu Czary 2022. Osoba zgłaszającą taką grę zostanie o tym poinformowana do dnia 14 marca 2022 roku.
 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decydują Organizatorzy konwentu SPOT 2022, którzy są wymienieni pod adresem: https://larp-zt.pl/organizatorzy/
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie zostaną poinformowani twórcy drogą mailową lub poprzez fanpejdż https://www.facebook.com/spotZT/
 20. Z konkursu wyłączone są gry, w których organizacji lub tworzeniu brał udział chociaż jeden z Organizatorów konwentu SPOT 2022.

Klub Fantastyki Zardzewiały Topór