Zasady zgłaszania punktów programu

 1. Na konwent SPOT 2022 przyjmowane będą punkty programu, które spełniają poniższe wymagania:
  1. trwają maksymalnie 5 godziny oraz ewentualne dodatkowe 1,5 godziny na przygotowanie sali i briefing przed grą,
  2. angażują co najmniej 8 graczy,
  3. w przypadku freeformów – angażują co najmniej 8 graczy wliczając w to publiczność,
  4. zostaną zgłoszone poprzez platformę SNAILBook w terminie do dnia 28.02.2022 r.
 2. Zgłaszane punkty programu muszą zawierać podstawowe informacje o grze. Przedstawione według specjalnie przygotowanej do tego formatki. https://larp-zt.pl/formatka-zgloszenia-punktow-programu/ 
 3. Punkty programu nie zawierające informacji wyszczególnionych w punkcie 2 mogą zostać odrzucone.
 4. Jeśli punkt programu stawia specjalne wymagania względem uczestników lub wymaga uzyskania od nich dodatkowych informacji, należy poinformować o tym Organizatorów konwentu SPOT 2022 w momencie jego zgłoszenia.
 5. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin programowych Organizatorzy konwentu SPOT 2022 zastrzegają sobie możliwość nie umieszczenia w programie zgłoszonego punktu programu.
 6. W wyjątkowych okolicznościach Organizatorzy konwentu SPOT 2022 zastrzegają sobie prawo do przyjęcia gier nie spełniających wymagań postawionych w punkcie 1.
 7. Organizatorzy konwentu SPOT 2022 zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia punktu programu na konwent SPOT 2022 bez podania przyczyny. 
 8. Osoba, której punkt programu nie został przyjęty na konwent SPOT 2022 zostanie o tym poinformowana do dnia 14 marca 2022 roku.
 9. Każda prawidłowo zgłoszona i przyjęta gra na konwent SPOT 2022 może wziąć udział w konkursie Czary 2022. Szczegóły oraz regulamin dostępne są pod linkiem: https://larp-zt.pl/regulamin-konkursu-czary-2022/
 10. Warunki przyznawania zniżek:
  1. punkt programu musi angażować minimum 8 graczy,
  2. punkt programu musi zostać zgłoszony za pomocą platformy Snailbook i zaakceptowany przez Organizatorów,
  3. jeżeli punkt programu ma więcej niż jednego twórcę zniżka przysługuje jednemu z nich lub może zostać podzielona miedzy wszystkich twórców punktu programu,
  4. 100% zniżki przysługuje za autorskiego larpa,
  5. 50% zniżki przysługuje za larpa print&play, freeform i inne gry.

Prosimy o zapoznanie się z powyższym regulaminem i w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami poprzez adres mailowy: spot@larp-zt.pl

Organizatorzy konwentu SPOT 20228

 

Klub Fantastyki Zardzewiały Topór